หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

victimize หมายถึง เหยื่อ เอาเป็นเหยื่อ

คำศัพท์ victimize แปลว่า เหยื่อ เอาเป็นเหยื่อ หมายถึง เหยื่อ เอาเป็นเหยื่อ victimize อ่านว่า (ฝิค-ทิไมส)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 83 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
victimize (ฝิค-ทิไมส)

เหยื่อ เอาเป็นเหยื่อ