หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

victim หมายถึง เหยื่อ เอาเป็นเหยื่อ

คำศัพท์ victim แปลว่า เหยื่อ เอาเป็นเหยื่อ หมายถึง เหยื่อ เอาเป็นเหยื่อ victim อ่านว่า (ฝิค-ทิม)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 666 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
victim (ฝิค-ทิม)

เหยื่อ เอาเป็นเหยื่อ