หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vicomte หมายถึง ขุนนางยศ ไฝ-เคานท

คำศัพท์ vicomte แปลว่า ขุนนางยศ ไฝ-เคานท หมายถึง ขุนนางยศ ไฝ-เคานท vicomte อ่านว่า (ฝิคองท-)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 117 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vicomte (ฝิคองท-)

ขุนนางยศ ไฝ-เคานท