หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

viciously หมายถึง มุ่งร้าย ความเลวทราม

คำศัพท์ viciously แปลว่า มุ่งร้าย ความเลวทราม หมายถึง มุ่งร้าย ความเลวทราม viciously อ่านว่า (ฝีฌ-อัซลิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 106 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
viciously (ฝีฌ-อัซลิ)

มุ่งร้าย ความเลวทราม