หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vicious หมายถึง มุ่งร้าย ความเลวทราม

คำศัพท์ vicious แปลว่า มุ่งร้าย ความเลวทราม หมายถึง มุ่งร้าย ความเลวทราม vicious อ่านว่า (ฝีฌ-อัซ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 256 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vicious (ฝีฌ-อัซ)

มุ่งร้าย ความเลวทราม