หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vicinity หมายถึง จำนวนใกล้ๆ

คำศัพท์ vicinity แปลว่า จำนวนใกล้ๆ หมายถึง จำนวนใกล้ๆ vicinity อ่านว่า (ฝิซีน-อิทิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 189 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vicinity (ฝิซีน-อิทิ)

จำนวนใกล้ๆ