หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

viceroy หมายถึง อุปราช

คำศัพท์ viceroy แปลว่า อุปราช หมายถึง อุปราช viceroy อ่านว่า (ไฝซ-รอย)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 163 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
viceroy (ไฝซ-รอย)

อุปราช