หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vicereine หมายถึง ภรรยาท่านอุปราช

คำศัพท์ vicereine แปลว่า ภรรยาท่านอุปราช หมายถึง ภรรยาท่านอุปราช vicereine อ่านว่า (ไฝซ-เรน)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 72 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vicereine (ไฝซ-เรน)

ภรรยาท่านอุปราช