หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

viceregal หมายถึง เกี่ยวกับอุปราช

คำศัพท์ viceregal แปลว่า เกี่ยวกับอุปราช หมายถึง เกี่ยวกับอุปราช viceregal อ่านว่า (ไฝซรี-แก็ล)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 102 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
viceregal (ไฝซรี-แก็ล)

เกี่ยวกับอุปราช