หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vice หมายถึง รอง ปากกาสำหรับจับของ มุ่งร้าย ความเลวทราม

คำศัพท์ vice แปลว่า รอง ปากกาสำหรับจับของ มุ่งร้าย ความเลวทราม หมายถึง รอง ปากกาสำหรับจับของ มุ่งร้าย ความเลวทราม vice อ่านว่า (ไฝ-ซิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 654 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vice (ไฝ-ซิ)

รอง ปากกาสำหรับจับของ

มุ่งร้าย

ความเลวทราม