หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vice versa หมายถึง ในทำนองเดียวกันแต่กลับกัน

คำศัพท์ vice versa แปลว่า ในทำนองเดียวกันแต่กลับกัน หมายถึง ในทำนองเดียวกันแต่กลับกัน vice versa อ่านว่า (ไฝ-ซิ-เฝอ-ซะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 86 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vice versa (ไฝ-ซิ-เฝอ-ซะ)

ในทำนองเดียวกันแต่กลับกัน