หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vicarious หมายถึง (ตำแหน่ง) ในฐานะเป็นผู้แทน (งาน) ที่ต้องทดแทนผู้อื่น

คำศัพท์ vicarious แปลว่า (ตำแหน่ง) ในฐานะเป็นผู้แทน (งาน) ที่ต้องทดแทนผู้อื่น หมายถึง (ตำแหน่ง) ในฐานะเป็นผู้แทน (งาน) ที่ต้องทดแทนผู้อื่น vicarious อ่านว่า (ไฝแค-เรียซ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 126 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vicarious (ไฝแค-เรียซ)

(ตำแหน่ง) ในฐานะเป็นผู้แทน (งาน) ที่ต้องทดแทนผู้อื่น