หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vicar หมายถึง พระราชาคณะผู้ปกครอง

คำศัพท์ vicar แปลว่า พระราชาคณะผู้ปกครอง หมายถึง พระราชาคณะผู้ปกครอง vicar อ่านว่า (ฝีค-เออะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 181 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vicar (ฝีค-เออะ)

พระราชาคณะผู้ปกครอง