หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vibratory หมายถึง สั่น

คำศัพท์ vibratory แปลว่า สั่น หมายถึง สั่น vibratory อ่านว่า (ไฝ-บระโทริ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 88 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vibratory (ไฝ-บระโทริ)

สั่น