หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vibrator หมายถึง เครื่องสั่นที่ใช้ในการต่างๆ ลิ้นของปี่ เครื่องนวดไฟฟ้า

คำศัพท์ vibrator แปลว่า เครื่องสั่นที่ใช้ในการต่างๆ ลิ้นของปี่ เครื่องนวดไฟฟ้า หมายถึง เครื่องสั่นที่ใช้ในการต่างๆ ลิ้นของปี่ เครื่องนวดไฟฟ้า vibrator อ่านว่า (ไฝ-บเรเทอะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 249 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vibrator (ไฝ-บเรเทอะ)

เครื่องสั่นที่ใช้ในการต่างๆ ลิ้นของปี่

เครื่องนวดไฟฟ้า