หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vibration หมายถึง สั่น

คำศัพท์ vibration แปลว่า สั่น หมายถึง สั่น vibration อ่านว่า (ไฝบเร-ฌัน)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 412 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vibration (ไฝบเร-ฌัน)

สั่น