หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vibrate หมายถึง สั่น

คำศัพท์ vibrate แปลว่า สั่น หมายถึง สั่น vibrate อ่านว่า (ไฝ-บเรท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 314 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vibrate (ไฝ-บเรท)

สั่น