หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vibrant หมายถึง สั่น

คำศัพท์ vibrant แปลว่า สั่น หมายถึง สั่น vibrant อ่านว่า (ไฝ-บแร็นท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 251 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vibrant (ไฝ-บแร็นท)

สั่น