หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

viand หมายถึง เนื้อสัตว์

คำศัพท์ viand แปลว่า เนื้อสัตว์ หมายถึง เนื้อสัตว์ viand อ่านว่า (ไฝ-แอ็นด)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 190 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
viand (ไฝ-แอ็นด)

เนื้อสัตว์