หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vial หมายถึง ขวดแก้วเล็กๆ

คำศัพท์ vial แปลว่า ขวดแก้วเล็กๆ หมายถึง ขวดแก้วเล็กๆ vial อ่านว่า (ไฝ-แอ็นด)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 562 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vial (ไฝ-แอ็นด)

ขวดแก้วเล็กๆ