หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

viaduct หมายถึง สะพานยาว

คำศัพท์ viaduct แปลว่า สะพานยาว หมายถึง สะพานยาว viaduct อ่านว่า (ไฝ-อะดัคท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 150 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
viaduct (ไฝ-อะดัคท)

สะพานยาว