หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

via หมายถึง ผ่าน

คำศัพท์ via แปลว่า ผ่าน หมายถึง ผ่าน via อ่านว่า (ไฝ-อะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 1,122 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
via (ไฝ-อะ)

ผ่าน