หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vexed หมายถึง ฉุนเฉียว

คำศัพท์ vexed แปลว่า ฉุนเฉียว หมายถึง ฉุนเฉียว vexed อ่านว่า (เฝ็คซท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 363 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vexed (เฝ็คซท)

ฉุนเฉียว