หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vetted หมายถึง รักษา (สัตว์)

คำศัพท์ vetted แปลว่า รักษา (สัตว์) หมายถึง รักษา (สัตว์) vetted อ่านว่า (เฝท-ทิด)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 223 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vetted (เฝท-ทิด)

รักษา (สัตว์)