หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

veto หมายถึง ยับยั้ง

คำศัพท์ veto แปลว่า ยับยั้ง หมายถึง ยับยั้ง veto อ่านว่า (ฝี-โท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 415 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
veto (ฝี-โท)

ยับยั้ง