หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

veteran หมายถึง ทหารผ่านศึก แก่วัด

คำศัพท์ veteran แปลว่า ทหารผ่านศึก แก่วัด หมายถึง ทหารผ่านศึก แก่วัด veteran อ่านว่า (เฝ็ท-เออะแร็น)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 342 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
veteran (เฝ็ท-เออะแร็น)

ทหารผ่านศึก แก่วัด