หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vetch หมายถึง ไม้จำพวกถั่ว

คำศัพท์ vetch แปลว่า ไม้จำพวกถั่ว หมายถึง ไม้จำพวกถั่ว vetch อ่านว่า (เฝ็ช)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 111 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vetch (เฝ็ช)

ไม้จำพวกถั่ว