หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vesture หมายถึง เครื่องหุ้มห่อร่างกาย (สัตว์)

คำศัพท์ vesture แปลว่า เครื่องหุ้มห่อร่างกาย (สัตว์) หมายถึง เครื่องหุ้มห่อร่างกาย (สัตว์) vesture อ่านว่า (เฝซ-เชอะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 108 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vesture (เฝซ-เชอะ)

เครื่องหุ้มห่อร่างกาย (สัตว์)