หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vestry หมายถึง ห้องประชุมติดต่อกับโบสถ์ คณะไวยาวัจกร

คำศัพท์ vestry แปลว่า ห้องประชุมติดต่อกับโบสถ์ คณะไวยาวัจกร หมายถึง ห้องประชุมติดต่อกับโบสถ์ คณะไวยาวัจกร vestry อ่านว่า (เฝซท-ริ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 120 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vestry (เฝซท-ริ)

ห้องประชุมติดต่อกับโบสถ์ คณะไวยาวัจกร