หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vestment หมายถึง เครื่องยศ ผ้าปูที่บูชา

คำศัพท์ vestment แปลว่า เครื่องยศ ผ้าปูที่บูชา หมายถึง เครื่องยศ ผ้าปูที่บูชา vestment อ่านว่า (เฝซท-เม็นท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 104 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vestment (เฝซท-เม็นท)

เครื่องยศ ผ้าปูที่บูชา