หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vestiture หมายถึง เครื่องหุ้มห่อร่างกาย (สัตว์)

คำศัพท์ vestiture แปลว่า เครื่องหุ้มห่อร่างกาย (สัตว์) หมายถึง เครื่องหุ้มห่อร่างกาย (สัตว์) vestiture อ่านว่า (เฝซ-ทิเชอะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 57 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vestiture (เฝซ-ทิเชอะ)

เครื่องหุ้มห่อร่างกาย (สัตว์)