หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vestige หมายถึง นิดเดียว ร่องรอย

คำศัพท์ vestige แปลว่า นิดเดียว ร่องรอย หมายถึง นิดเดียว ร่องรอย vestige อ่านว่า (เฝซ-ทิจ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 213 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vestige (เฝซ-ทิจ)

นิดเดียว ร่องรอย