หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vestibule หมายถึง ทางเดินไปห้องต่างๆ

คำศัพท์ vestibule แปลว่า ทางเดินไปห้องต่างๆ หมายถึง ทางเดินไปห้องต่างๆ vestibule อ่านว่า (เฝซ-ทิบยูล)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 201 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vestibule (เฝซ-ทิบยูล)

ทางเดินไปห้องต่างๆ