หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vestal หมายถึง พลุที่ใช้เป็นสัญญาณ นางชี

คำศัพท์ vestal แปลว่า พลุที่ใช้เป็นสัญญาณ นางชี หมายถึง พลุที่ใช้เป็นสัญญาณ นางชี vestal อ่านว่า (เฝซ-แท็ล)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 113 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vestal (เฝซ-แท็ล)

พลุที่ใช้เป็นสัญญาณ นางชี