หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vest หมายถึง เสื้อกั๊กผู้ชาย ให้ไว้กับ ปกคลุม

คำศัพท์ vest แปลว่า เสื้อกั๊กผู้ชาย ให้ไว้กับ ปกคลุม หมายถึง เสื้อกั๊กผู้ชาย ให้ไว้กับ ปกคลุม vest อ่านว่า (เฝ็ซท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 1,382 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vest (เฝ็ซท)

เสื้อกั๊กผู้ชาย ให้ไว้กับ

ปกคลุม