หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vespers หมายถึง ตรงขึ้นไป

คำศัพท์ vespers แปลว่า ตรงขึ้นไป หมายถึง ตรงขึ้นไป vespers อ่านว่า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 114 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vespers

ตรงขึ้นไป