หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vesper หมายถึง ระฆังเวลาเย็น ดาวขึ้นเวลาค่ำ

คำศัพท์ vesper แปลว่า ระฆังเวลาเย็น ดาวขึ้นเวลาค่ำ หมายถึง ระฆังเวลาเย็น ดาวขึ้นเวลาค่ำ vesper อ่านว่า (เฝซ-เพอะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 152 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vesper (เฝซ-เพอะ)

ระฆังเวลาเย็น ดาวขึ้นเวลาค่ำ