หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vesicular หมายถึง เป็นตุ่ม

คำศัพท์ vesicular แปลว่า เป็นตุ่ม หมายถึง เป็นตุ่ม vesicular อ่านว่า (ฝิซิค-อิวเลอะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 117 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vesicular (ฝิซิค-อิวเลอะ)

เป็นตุ่ม