หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

very well หมายถึง ดีแล้ว

คำศัพท์ very well แปลว่า ดีแล้ว หมายถึง ดีแล้ว very well อ่านว่า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 796 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
very well

ดีแล้ว