หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

very หมายถึง ทีเดียว

คำศัพท์ very แปลว่า ทีเดียว หมายถึง ทีเดียว very อ่านว่า (เฝ-ริ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 2,428 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
very (เฝ-ริ)

ทีเดียว