หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vervosely หมายถึง พูดมากเกินความจำเป็น

คำศัพท์ vervosely แปลว่า พูดมากเกินความจำเป็น หมายถึง พูดมากเกินความจำเป็น vervosely อ่านว่า (เฝอโบซ-ลิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 73 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vervosely (เฝอโบซ-ลิ)

พูดมากเกินความจำเป็น