หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

verve หมายถึง ความร่าเริง ลักษณะร่าเริงในศิลปวัตถุ

คำศัพท์ verve แปลว่า ความร่าเริง ลักษณะร่าเริงในศิลปวัตถุ หมายถึง ความร่าเริง ลักษณะร่าเริงในศิลปวัตถุ verve อ่านว่า (เฝิฝ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 285 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
verve (เฝิฝ)

ความร่าเริง ลักษณะร่าเริงในศิลปวัตถุ