หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vertigo หมายถึง อาการหน้ามืดวิงเวียน

คำศัพท์ vertigo แปลว่า อาการหน้ามืดวิงเวียน หมายถึง อาการหน้ามืดวิงเวียน vertigo อ่านว่า (เฝอ-ทิโก)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 196 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vertigo (เฝอ-ทิโก)

อาการหน้ามืดวิงเวียน