หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vertices หมายถึง จุดที่เส้นมารวมกัน จุดสูงสุด ยอดของศีรษะ

คำศัพท์ vertices แปลว่า จุดที่เส้นมารวมกัน จุดสูงสุด ยอดของศีรษะ หมายถึง จุดที่เส้นมารวมกัน จุดสูงสุด ยอดของศีรษะ vertices อ่านว่า (เฝอ-ทิซีส)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 521 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vertices (เฝอ-ทิซีส)

จุดที่เส้นมารวมกัน จุดสูงสุด

ยอดของศีรษะ