หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vertically หมายถึง ตรงขึ้นไป

คำศัพท์ vertically แปลว่า ตรงขึ้นไป หมายถึง ตรงขึ้นไป vertically อ่านว่า (เฝอ-ทิแค็ลลิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 88 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vertically (เฝอ-ทิแค็ลลิ)

ตรงขึ้นไป