หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vertical หมายถึง ตรงขึ้นไป

คำศัพท์ vertical แปลว่า ตรงขึ้นไป หมายถึง ตรงขึ้นไป vertical อ่านว่า (เฝอ-ทิแค็ล)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 397 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vertical (เฝอ-ทิแค็ล)

ตรงขึ้นไป