หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vertex หมายถึง จุดที่เส้นมารวมกัน จุดสูงสุด ยอดของศีรษะ

คำศัพท์ vertex แปลว่า จุดที่เส้นมารวมกัน จุดสูงสุด ยอดของศีรษะ หมายถึง จุดที่เส้นมารวมกัน จุดสูงสุด ยอดของศีรษะ vertex อ่านว่า (เฝอ-เท็คซ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 327 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vertex (เฝอ-เท็คซ)

จุดที่เส้นมารวมกัน จุดสูงสุด

ยอดของศีรษะ