หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vertebrate หมายถึง สัตว์จำพวกมีกระดูกสันหลัง

คำศัพท์ vertebrate แปลว่า สัตว์จำพวกมีกระดูกสันหลัง หมายถึง สัตว์จำพวกมีกระดูกสันหลัง vertebrate อ่านว่า (เฝอ-ทิบเร็ท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 215 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vertebrate (เฝอ-ทิบเร็ท)

สัตว์จำพวกมีกระดูกสันหลัง