หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vertebra หมายถึง ข้อกระดูกสันหลัง

คำศัพท์ vertebra แปลว่า ข้อกระดูกสันหลัง หมายถึง ข้อกระดูกสันหลัง vertebra อ่านว่า (เฝอ-ทิบระ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 160 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vertebra (เฝอ-ทิบระ)

ข้อกระดูกสันหลัง