หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

versus หมายถึง ต่อสู้กับ

คำศัพท์ versus แปลว่า ต่อสู้กับ หมายถึง ต่อสู้กับ versus อ่านว่า (เฝอ-ซัซ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 553 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
versus (เฝอ-ซัซ)

ต่อสู้กับ